Den stromů připadá na 20. října. Vědomosti o stromech si žáci mohli rozšířit zábavnou formou na stezce se stanovišti nazvané Letem lesem. V rámci environmentální výchovy akci připravily Jitka Hrnčířová a Magdalena Sabolová. Fotografie dokazují, že aktivity děti zaujaly.

„fotogalerie“