Historie školy

1.9. 1906 byla otevřena Moravská zemská vychovatelna pro dívky v Boskovicích,  4. 9. 1906 ji předal referent zemského výboru Josef Jelinek do správy Vladimíru Novotnému, prvnímu řediteli zařízení. Koncem roku 1906 se v ústavu nacházelo 25 chovanek a jejich počet stále narůstal. Neméně důležitou součástí ústavní školy byla výchova. Škola nebyla jen obyčejnou obecnou školou, jejím nejdůležitějším úkolem bylo především vychovávat mravně zanedbaná děvčata. Dalšími řediteli zařízení byli Jan Kothbauer / 1922 – 1930 /, Jan Salava / 1930 – 1948 /, František Kysilka / 1948 – 1972 /, Jaroslav Horský / 1972 – 1989 /, Zdeněk Žáček / 1989 – 1990 /, Milada Dudová / 1990 – 1998 /, Jarmila Štůlová / 1998 – 2007 /, Antonín Petrů / 2007 – 2015 /, Jana Bousková /2015 –

Velkou změnu přinesl rok 1958, kdy se zdejší domov s dívkami přestěhoval do Moravského Krumlova a místo něj se do Boskovic přestěhovaly děti z dětského domova pro žáky Zvláštní školy ze Střelic. Tímto rozhodnutím byla ukončena téměř 52 letá tradice dětského domova pro dívky v Boskovicích. Od roku 1960 škola obdržela podle nového školního zákona název Zvláštní škola internátní, který trval až do roku 2000. Od roku 2000 se název zařízení několikrát změnil až do současné podoby.

 

-zrs-