Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům základní školy.

Družina je bezplatná.

Provozní doba družiny:

11:40 – 15:45 hodin

V naší škole pracují tří oddělení.

  1. oddělení – vychovatelka Ivana Ženatová Dis.
  2. oddělení – vychovatelka Mgr. Jana Kovářová, Helena Bočáňová
  • oddělení- vychovatelka Eva Hurábová

V těchto odděleních pracují vychovatelky za pomoci asistentů pedagoga.

Školní družina navazuje na výchovné působení ve škole, ale i v rodině. Vychovatelky spolupracují s jednotlivými vyučujícími, navzájem si předávají informace a konzultují schopnosti jednotlivých žáků. Nejdůležitějším cílem v jednotlivých odděleních je zabezpečení odpočinku, relaxace a především klidu a pohody.

Roční plán školní družiny

Vnitřní řád školní družiny platný od 3.9.2018

Akce školní družiny