Projektové dny na ZŠ Štefánikova II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017545

MŠMT

 

 

Od 1. 2. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 460.499,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Klub pro žáky ZŠ

– Projektový den ve výuce ZŠ

– Projektový den mimo školu (ZŠ)

– Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ

– Projektový den ve výuce MŠ