Zájmové kroužky

Zájmové kroužky:         Ped.pracovník:                     Den/hod.:

Čtenářský klub               Hrnčířová, Krajčí                    út  13,45-15,15             

Hudebně pohybový       Kovářová 2, Staffová             st  13,55-14,40                                                       

                        

Zahájení činnosti kroužků od 1.10.2022  

Škola v průběhu roku zváží konání činnosti kroužků v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle nařízení  MZd ,MŠMT a pokynů KHS.