Zájmové kroužky

Zájmové kroužky:        Ped.pracovník:                       Den/hod.:              

Šikulky                             Letfusová, Toulová                     čtvrtek 13,00-13,50 hod

Hýbejte se s námi           Letfusová, Toulová, Látalová    středa 13,50-14,40 hod       

                        

Zahájení činnosti kroužků od 1.10.2023