Provozní zaměstnanci

Vedoucí provozu a stravování Marie Bubeníková bubenikova@zspboskovice.cz
Ekonomka školy Eva Konečná konecna@zspboskovice.cz
Administrativní pracovnice, webové stránky školy Jarmila Kaňová kanova@zspboskovice.cz
Provozář Petr Cének
Kuchařka

Kuchařka, uklízečka

Uklízečka

Kuchařka

Gabriela Dvořáčková

Dagmar Konečná

Simona Moravcová

Ludmila Minxová