Informace pro rodiče

Zápis dětí do 1. ročníku

Seznam přijatých dětí

Praktická škola jednoletá

Seznam přijatých dětí

Praktická škola dvouletá

Seznam přijatých dětí

………………………………………………………………………………………………………………

Vážení rodiče,

vzhledem k nedávné tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z prosince 2023 považuje ředitelství školy a školní poradenské pracoviště za nezbytné se k tématu touto cestou vyjádřit.

Pokud s pedagogy školy děti toto téma otevřou, budeme s nimi předem domluvených, podpůrným způsobem o tragické události mluvit a budeme jim nabízet případné další možnosti podpory v rámci školy nebo mimo ni.

Ředitelka školy ubezpečuje rodiče a zákonné zástupce našich žáků, že jednou z hlavních koncepčních priorit je zajištění bezpečnosti pro žáky a zaměstnance školy. Naše škola disponuje v rámci primární prevence vypracovanou studií s názvem Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle včetně bezpečnostního auditu ze dne 26.6.2023. Všichni pedagogičtí pracovníci školy byli dne 1.9.2023 proškolení v rámci semináře Prevence vzniku mimořádných událostí spojených s agresí ve školách a školských zařízeních.