Inovativní vzdělávání na ZŠ Štefanikova, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004010

Od 1. 2. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši 872.325,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

– Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

– Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD

– Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD