Výzva č.63

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

 

Projektové dny na ZŠ Štefánikova,

registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009583

 

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 416.281,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub

– Projektový den ve škole

– Projektový den mimo školu

– Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  žáků ZŠ

– Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – čtenářská gramotnost