Hiporehabilitace

Moto : Kůň je člověku léčitelem, učitelem i přítelem.

Hiporehabilitace se stala nedílnou součástí systému ucelené rehabilitace a svým působením přispívá k celkovému psychomotorickému rozvoji žáků.

Hiporehabilitace cíleně využívá kontakt a interakci s koněm, vede k aktivizaci a motivaci při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

V měsíci říjnu jsme v našem zařízení začali pozvolna zavádět ve dvou třídách základní školy speciální hiporehabilitaci s poníkem Ríšou. Lekce vede certifikovaná instruktorka HPSP Eva Hurábová. Poník Ríša a je naším kontaktním terapeutem. 

Co od něj očekáváme?

Kontaktní, asistovaná terapie koněm je šetrná a poutavá terapie, která využívá koně jako terapeutické médium.

Terapeutický kůň pomáhá budovat sebedůvěru, soběstačnost ,zlepšuje komunikaci, sociální dovednosti, kontrolu impulsů a posouvá hranice učení. 

Aktivity s terapeutickým koněm učí schopnosti pečovat o druhého a sebe samého, učí rozvíjet samostatnost a smysl pro zodpovědnost, stimulují relaxační dovednosti, jemnou motoriku, rozvíjí motorické programy ( sebeobsluha, sportovní aktivity…).

Již se těšíme se na další lekce.

„fotogalerie“