Naše škola spolupracuje s PdF MU Brno, katedrou speciální pedagogiky. Byli jsme zařazeni do projektu „Podpora praxe studentů speciální pedagogiky se zřetelem na implementaci ŠVP ve speciálních školách.“ Tento projekt byl již ukončen.

Praxi vykonávají studenti z PdF UP v Olomouci, PdF Brno, katedra speciální pedagogiky, VOŠ Litomyšl a SPgŠ Boskovice.