Znovu jsme se zapojili do projektu e Twinning-komunita škol v Evropě. Navázali jsme opět spolupráci se Základní internátní školou v Levicích. Spolupracujeme s partnerským týmem pod vedení  pí uč. Marty Bušovské na projektu- Sneezelen zahrada. Společným zájmem našich škol jetvorba škály nízko technologických produktů a zařízení pro terapii v Snoezelen zahradě. Na jejich tvorbě se budou podílet i samotní žáci. Jde o multistimulační prostředky(stimulace jednotlivých smyslů prostřednictvím světelných,zvukových, hmatových a čichových podnětů a vibrací), které probouzejí  u žáků se speciálními potřebami zájem,aktivizují, odbourávají stres, nejistotu a zároveň způsobujíuvolnění a relaxaci. Tato oblast je poměrně nová avzájemné předávání  informací mezi žáky je pro nás velkým přínosem.

prostor pro spolupráci

projektový deník

evropský certifikát kvality

TWINNING

Projekt Snoezelen zahrada, do kterého se zapojila naše škola společně s partnerskou školou z Levic (Základní škola internátní), je velmi úspěšný a získal z E Twinningu důležitá ocenění.

Ocenění: Certifikát žákovský

Certifikát kvality národní

Certifikát kvality evropský

Citace:

eTwinnningový Certifikát kvality získávají učitelé za výjimečné eTwinningové projekty, a to jak na úrovni jednotlivých zemí (národní Certifikát kvality), tak na úrovni celoevropské (Evropský certifikát kvality). „Zisk certifikátu kvality je pro mnoho učitelů, kteří na svých projektech vykonali obrovský kus práce, významným milníkem,“ vysvětluje Anne Gilleran, pedagogická manažerka eTwinningu.

Mgr. Ivana Staffová