Zdravotní výchova

Školní rok : 2022/2023

Cíl:    Rozšířit a doplnit obsah vzdělávání oboru Člověk a jeho zdraví

ve vzdělávacích programech :

 • Ne pro školu, ale pro život se učíme
 • Učíme se pro život
 • Škola pro život I, II

Realizuje se  v oborech :

 • Výchova ke zdraví
 • Tělesná výchova
 • Člověk a jeho svět
 • Přírodopis

Zdravotní výchova učí žáky pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a duševní pohody.

Zdravotní  výchova  seznamuje žáky se základními poznatky o zdraví.

Zdravotní výchova učí žáky tyto poznatky využívat v běžném   životě.  Rozvíjí fyzické i psychické schopnosti žáků, pohybové dovednosti i sociální adaptaci s ohledem na žákovi individuální schopnosti a možnosti.

Další cíle zdravotní výchovy jsou:

 • Dodržování zásad správního způsobu života a ochrany zdraví, budování zodpovědnosti o péči

o své zdraví a snaha o jeho zlepšení a posílení

 • Rozpoznávání základních situací ohrožující tělesní a duševní zdraví vlastní i

druhých a osvojování poznatků a dovedností jim předcházet.

 • Získávání orientace v základních názorech na zdraví a postupném uplatňování

preventivních činností

 • Chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojené s dospíváním

Zdravotní výchova rozvíjí:

 • Kompenetce k učení
 • Kompenetce k řešení problému
 • Kompenetce komunikativní
 • Kompenetce sociální a personální
 • Kompenetce obšanské
 • Kompenetce pracovní

Na plnění plánu se podílí všichni pedagogičtí pracovníci.

Odkazy:

www.vyživadětí.cz

www.vychovakezdraví.cz

www.vímcojím.cz

www.zdravá 5.cz

www.záchranný – kruh.cz

Doporučené :

www.drakkoron.cz

https://koronavirus.mzcr.cz/spolu-proti-koronaviru/

 

 3R

 

 

Témata :

30.9. 14.10. x 11.11. 25.11. 9.12. x 13.1. 27.1.

Září

 • Péče o zdraví, hygiena ,3R
 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol

Říjen

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Výstava ovoce a zeleniny – Arboretum Boskovice
 • Péče o zdraví – denní režim, volný čas
 • Zdravá svačinka – jablíčko
 • Téma: Já a moje zdraví – téma zdraví, zvýšená hygiena

Listopad

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol.

Zdravá svačinka: zelenina

Téma: Jak pečovat o zdraví

 Prosinec

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Zdravá svačinka – pečeme zdravě
 • Téma: Zdraví a životní prostředí

Leden

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Zdravá svačinka – pečivo
 • Téma: zdraví na talíři

Únor

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Zdravá svačinka – pomazánky
 • Téma: Můj den

 Březen

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Zdravá svačinka – jod ve stravě
 • Téma: Riskovat se nevyplácí

Duben

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Téma: Moje zdraví – dentální hygiena
 • 4. – den vitamínu C
 • 4. – Světový den zdraví

Květen

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Téma: Dem mléka – projektový den
 • Zdravá svačinka – mléko a mléčné výrobky
 • mezinárodni den hygieny rukou 5.5.

Červen

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Zdravá svačinka – pitná režim
 • Téma: Riskovat se nevyplácí

 

 

Boskovice září 2022                                                           Iva Různarová

Koordinátorka ZV

 

 

Náměty k tématům:

Co víme o zdraví? • zdraví, zdravý způsob života • faktory ovlivňující zdravotní stav • vlastnosti organismu zděděné po předcích • příklady negativních vlivů: nízká pohybová aktivita, nevhodné stravování, kouření, pití alkoholu, zneužívání drog, neopatrné chování, přílišná zátěž tělesná i duševní aj.

Jak pečovat o zdraví • běžné nemoci a jejich příznaky • infekční nemoci – cesty přenosu nákaz • ochrana před nemocemi • okolnosti vzniku úrazu • jak se chránit před úrazem (bezpečné chování) • zásady laické první pomoci, domácí lékárnička • péče při nemoci v rodině, užívání a ukládání léků 59 Můj pracovní den • režim dne školáka • hygiena tělesná a duševní • osobní hygiena (péče o čistotu těla, péče o vlasy, ruce, nohy, ústní dutinu, oči aj.) • hygiena odívání • pohybové činnosti v denním režimu • vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit • volný čas a podpora zdraví, bezpečné trávení volného času

Zdraví na talíři • zásady správného stravování, pestrá strava • denní stravovací a pitný režim • potraviny rostlinného a živočišného původu, nápoje • nákup a skladování potravin • zastoupení potravin v jídelníčku, pyramida výživy • zásady společenského chování u stolu nutriční návyky, vliv na zdraví • vztah k jídlu, poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie aj.) • živiny (bílkoviny, tuky, sacharidy, minerální látky, vitaminy) a jejich význam pro činnost organismu • změny živin při přípravě pokrmů • výživa a civilizační nemoci • hygiena výživy, alimentární nákazy • do potravního řetězce •, • výživa vybraných skupin obyvatelstva (děti, dospívající, těhotné a kojící ženy, sportovci, staří lidé, léčebná výživa) • stravování v rodině, způsoby rychlého občerstvení

Riskovat se nevyplácí • rizika ohrožující zdraví • situace ohrožující bezpečí dětí v prostředí domova, ve škole, na ulici, při aktivitách ve volném čase • pravidla bezpečného chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, prvky pasivní bezpečnosti • postup v případě dopravní nehody, tísňové volání, zajištění bezpečnosti • zásady ochrany zdraví při sportovních činnostech a ve volném čase • zdravotně orientovaná zdatnost, pohybové činnosti vhodné vzhledem k věku, pohlaví, zdravotnímu stavu • • ohrožení v důsledku mimořádných událostí, způsoby varování, evakuace • zásady laické první pomoci

Můj den -režim dne školáka • hygiena tělesná a duševní • osobní hygiena (péče o čistotu těla, péče o vlasy, ruce, nohy, ústní dutinu, oči aj.) • hygiena odívání • pohybové činnosti v denním režimu • vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit • volný čas a podpora zdraví, bezpečné trávení volného času

-ru-