Projekt : Podpora škol formou projektů zjednodušeného

vykazování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020

Šablony pro MŠ a ZŠ ,   Výzva č. 02_16_022

Šablony pro MŠ a ZŠ

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002331

Název projektu: Moderní formy výuky MŠ, ZŠ a PrŠ

Cíl projektu:

Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti

Podporovat kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem

Podporovat osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů

Podporovat spolupráci s rodiči

Podporovat spolupráci pedagogů  v rámci jedné školy i z různých škol

Naše aktivity v tomto projektu:

  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ

prostřednictvím vzájemných návštěv

  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Délka projektu: 24 měsíců

datum zahájení projektu: 1.9.2016, datum ukončení projektu: 31.8.2018