O škole

Bezpečně do škol v JMK!

Jsme nadšení, že spolek JINAG si vybral naši školu k zahájení nového pilotního projektu Bezpečně do škol v JMK! Projekt byl již představen i vedení města Boskovice. Oficiální spuštění projektu ve spolupráci s organizací Pěšky městem i jeho představení všem stranám proběhne ještě v tomto školním roce.

Více o projektu: https://jinag.eu/…/bezpecne-do-skol-v-jmk-startujeme…

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

Přehled přijatých uchazečů

_________________________________________________________________________

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Přehled přijatých uchazečů

__________________________________________________________________________

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

 

„LETÁK“

_________________________________________________

Doučování žáků škol

Název programu:

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Finanční podpora EU – „Financováno Evropskou unií- Next GenerationEU“

Doučování žáků škol

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace vznikla sloučením příspěvkových organizací Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Boskovice , Otakara Kubína 179 a Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Boskovice , Štefánikova 2,  s příspěvkovou organizací Základní škola, Letovice, Tyršova 23, a to na základě usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva JMK konaného dne 19.4. 2007 – změny v institucionálním zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na území měst Boskovice a Letovice.

Z rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje vznikla od 1. 7. 2007  příspěvková organizace s novým názvem Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2.

Z rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje  je od 1. 7. 2017   změna názvu: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace

Složení organizace ve školním roce 2022/2023:

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, pracoviště Boskovice, Smetanova 7 – 1. třída

Základní škola při zdravotnickém zařízení, pracoviště Boskovice, Smetanova 7 -1. třída

Školní klub při zdravotnickém zařízení, pracoviště Boskovice, Smetanova 7

Základní škola  – 4 třídy

Základní škola speciální – 4 třídy

Praktická škola jednoletá  – 1 třída

Praktická škola dvouletá   – 1 třídy

Školní družina – 2 oddělení

Internát  – 1 skupina

Školní jídelna