Ředitelka školy Mgr. Jana Bousková reditelka@zspboskovice.cz
Zástupkyně ředitelky Mgr. Ivana Staffová zastupkyne@zspboskovice.cz
     
Výchovná poradkyně Mgr. et Mgr. Klára Krajči krajci@zspboskovice.cz
Předsedkyně výchovné komise Mgr. et Mgr. Klára Krajči krajci@zspboskovice.cz
Koordinátorka ŠVP Mgr. Ivana Staffová zastupkyne@zspboskovice.cz
Koordinátor enviromentální

výchovy

Mgr. Jitka Hrnčířová hrncirova@zspboskovice.cz
Koordinátor zdravotní výchovy Mgr. Iva Různarová ruznarova@zspboskovice.cz
Koordinátor ICT Mgr. Vít Horák horak@zspboskovice.cz
Vedení školní matriky Mgr. Vít Horák horak@zspboskovice.cz
Koordinátor dopravní výchovy Mgr. Aleš Vacula vacula@zspboskovice.cz
Školní metodik prevence Mgr. Ladislava Nárožná narozna@zspboskovice.cz
Vedoucí MS Mgr. Jitka Kiršnerová kirsnerova@zspboskovice.cz

Třídní učitelé

třída ročník vzdělávací program třídní učitel  
I.   ZŠS  Mgr. Jitka Hrnčířová hrncirova@zspboskovice.cz
II.   ZŠS Mgr. Dagmar Žáčková zackova@zspboskovice.cz
III.   ZŠS Mgr. Ladislava Nárožná narozna@zspboskovice.cz
IV. ZŠS Mgr. Hana Látalová latalova@zspboskovice.cz
V. 2.,3.,4. Mgr. Monika Letfusová letfusova@zspboskovice.cz
VI. 5.,6. a 7. Mgr. Iva Různarová ruznarova@zspboskovice.cz
VII.  7.,8.,10. Mgr. et Mgr. Klára Krajčí krajci@zspboskovice.cz
VIII.  7.,8.,9. Mgr. Jitka Kiršnerová kirsnerova@zspboskovice.cz
 IX  1. PrŠJ+PrŠD Mgr. Marie Macíková macikova@zspboskovice.cz
 X  1.,2. PrŠD  Mgr. Marcela El Khatib  elkhatib@zspboskovice.cz

Ostatní učitelé Mgr. Vít Horák

Mgr. Jana Kovářová

Mgr. Jana Bousková

Mgr. Ivana Staffová

Mgr. Milada Stloukalová

Mgr. Aleš Vacula

Mgr. Lenka Horáková

Mgr. Lucie Slouková

horak@zspboskovice.cz

kovarova1@zspboskovice.cz

reditelka@zspboskovice.cz

zastupkyne@zspboskovice.cz

stloukalova@zspboskovice.cz

vacula@zspboskovice.cz

horakova@zspboskovice.cz

sloukova@zspboskovice.cz

Asistenti pedagoga Bc. Veronika Bednářová 

Helena Bočáňová

Mgr. Ivona Dostálová

Zuzana Filipová

Lenka Grigová

Lucie Kočárová

Martina Kotoučková 

Michaela Procházková

Veronika Sadílková

Sabina Stloukalová

Ivana Ženatová, DiS

bednarova@zspboskovice.cz

bocanova@zspboskovice.cz

dostalova@zspboskovice.cz

filipova@zspboskovice.cz

grigova@zspboskovice.cz

kocarova@zspboskovice.cz

kotouckova@zspboskovice.cz

prochazkova@zspboskovice.cz

jurova@zspboskovice.cz

stloukalova2@zspboskovice.cz

zenatova@zspboskovice.cz

Vychovatelky školní družiny I. oddíl –   Ivana Ženatová, DiS

I I. oddíl -Mgr. Jana Kovářová

Helena Bočáňová

III. oddíl – Eva Hurábová

zenatova@zspboskovice.cz

kovarova1@zspboskovice.cz

bocanova@zspboskovice.cz

hurabova@zspboskovice.cz

Vychovatelka internátu  Adéla Toulová kotrhonzova@zspboskovice.cz
Noční vychovatel Bc. Marek Špinar spinar@zspboskovice.cz

DLPP

Učitelky ZŠ

Učitelka MŠ

Vendula Chlupová

Mgr. Jitka Indrová

chlupova@zspboskovice.cz

indrova@zspboskovice.cz

Školní klub Michaela Procházková prochazkova@zspboskovice.cz

Napsat komentář