Snoezelen

Snoezelen:               Ped.pracovník:        

Dle možností             Macíková, Staffová           

Dle rozpisu bude probíhat výuka žáků I., II., III. a IV. třídy pod vedením třídních učitelů , asistentů pedagoga.