Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2023/2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 31.05.2023

Číslo usnesení:6988/23/R100

Objem finančních prostředků vyčleněných na program:10.976.736,00 Kč

Cíl/ účel programu: Předmětem dotačního programu je poskytnutí bezplatné stravy dětem od 2 do 26 let prostřednictvím školských zařízení, tj. žadatelů o dotaci. Bezplatná strava se bude poskytovat dětem, které žijí v rodinách s hmotnou nouzí.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj