Metody a formy výuky

Metody a formy výuky

Základem je způsob učení, který staví na individuálních předpokladech každého žáka. Používané metody jsou ve většině případů pro žáky zajímavé a motivující. Důraz je kladen na propojování výuky s praktickými zkušenostmi žáků, např. metodou projektového vyučování.

Cíl vzdělávání

 • dosažení samostatnosti v běžných sociálních situacích
 • dovednost jasného, srozumitelného a správného vyjadřování
 • osobní sebekázeň
 • rozvoj jemné i hrubé motoriky
 • rozvoj vnímání
 • soustředěná pracovní činnost
 • sociální integrace

Základní principy výuky:

 • soběstačnost, samostatná činnost
 • koncentrace pozornosti jako základní moment pedagogické práce
 • připravené prostředí
 • volba práce dle týdenního plánu, možnosti rozhodování
 • individuální práce a spolupráce ve skupinách
 • zachování speciálně pedagogických aspektů