Slovanské poselstvo – Slovanské poselství

Slovanské poselstvo – Slovanské poselství

index

Projekt „Slovanské poselství“ je založen na spolupráci dvou škol, které vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou to MŠ, ZŠ a PrŠ, Štefánikova 2, Boskovice a Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice.

eTwinningLogoFlat
     Tématem projektu je společná národní minulost z období Velké Moravy – oslava 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na naše území. Projekt je realizován v měsících květen a červen 2013.
     Cílem projektu je zapojení partnerských škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do mezinárodní spolupráce s využitím IKT v rámci programu eTwinning. Prostřednictvím společně zvolených projektových aktivit poznávají žáci základy historie z období Velké Moravy, aktivně se podílí na řešení projektu (využívají powerpointové prezentace a práce s obrázky na PC, vyhledávají informace na internetu, přeposílají e-mailové zprávy, pracují s textem, kvízy, komiksy, věnují se výtvarným a pracovním činnostem, pracují s web kamerou, navštěvují muzea, městské knihovny atd.).
     V rámci projektu probíhají následující činnosti:
– aktivity, realizované souběžně v obou školách (obeznámení se s tématem projektu, „Naši věrozvěstové očima dětí“, výroba šperků a dekorací, kvízy, pracovní listy, výtvarné práce….)
– společné aktivity (píseň „Velehrad víry“, zazpívaná společně během videokonference, online přenos „Předání poselství “ ke Dni dětí aj.)
– aktivity, zapojující mimoškolní instituce (návštěvy muzeí, městských knihoven atd.)
     Projekt rozvíjí zájem žáků o historii, jazyky i kulturu. Napomáhá šíření kamarádských vztahů, pro které nehraje hranice mezi zeměmi žádnou roli.

europan-quality.png