Praktická škola jednoletá a dvouletá

Závěrečné zkoušky v Praktické škole jednoleté a Praktické škole dvouleté

Přehled přijatých uchazečů 2022/2023

Přijímací řízení 2020/2023

Přijímací řízení do Praktické školy jednoleté a dvouleté     

Informace o studiu

Učební plán

Akce PrŠ

-ms-

-mm-