Inovativní vzdělávání na SŠ Štefanikova, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003496

Od 1. 2. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši 470.650,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ