Naši žáci mohli opět prožít hodinu muzikodramatu s muzikoterapeutkou

Růženou Koudelkovou. Hravou formou jsme se seznámili s velkou škálou

známějších i netradičních hudebních nástrojů, zazpívali jsme si, zasmáli

se a dokonce jsme si i trochu zacvičili.

„fotogalerie“