Na konci listopadu si žáci celé školy mohli  zopakovat svoje znalosti o dění v přírodě v ročním období podzim. Různorodé aktivity byly připraveny  v jedné z relaxačních učeben.

Jitka Hrnčířová – koordinátor EVVO

„fotogalerie“