Putování žáků VII. třídy

Těžba ve valchovském kopci

V kopci mezi Boskovicemi a Valchovem se odpradávna těžila železná ruda, skalice zelená, uhlí a ledek. Ten používali koželuzi, řemenáři, běliči, skláři barvíři, soukeníci či mydláři. U Valchova byla zřízena ledková huť se 3 pecemi a 3 kotli, kde v l. 1846 – 1878 pracovalo 51 dělníků. V huti se topilo hnědým uhlím, ve kterém byla nalezena jantarovitá pryskyřice, pojmenovaná podle místa nálezu „valchovit“. Lidé ji používali k vykuřování dobytka. Nejvýznamnější památkou na historickou těžbu je odvodňovací štola s vytékající silně železitou vodou oranžovo-hnědé barvy bohatou na sírany těžkých kovů a volnou kyselinu sírovou. Limonit, vysrážený podél potoka, se dříve používal jako barvivo – okr.

U zabořenýho mlénka

Podle pověsti stával v lesích valchovského kopce rybník a vodní mlýn, ve kterém mlel obilí ovdovělý mlynář s dcerou. Do krásné dívky se zamiloval nový majitel panství Walter z Dietrichsteina. Původně měl být duchovním, ale po smrti bratra musel zachraňovat šlechtický rod. Ve svých 25 letech se oženil s 60-letou Kateřinou ze Zástřizl, získal tak spoustu peněz a boskovické panství. Dívčiným milým byl ale učitelský mládenec, který hrával v boskovickém kostele na varhany. Dívka šlechtice, jeho lichotky i dary odmítala, ale když jej učitelský mládenec srazil k zemi, rozhodl se Dietrichstein mladým lidem pomstít. Nechal vybudovat pod valchovským kopcem panský mlýn a zakázal lidem vozit obilí do lesů. Mlynář s dcerou neměli co mlít, opustili mlýn a šli po vodě. Z panského mlýna jsou dodnes k vidění ruiny pod kopcem, ve valchovských lesích zůstal pouze rybník a po mlýně už není ani stopy. Zvídaví turisté však z těchto míst nemusí odejít s prázdnou. V nedalekém vykotlaném pařezu je ukryta „keška“ včetně obrázkového razítka, které si můžete na památku otisknout do deníčku. Pokud se vydáte po proudu potůčku vytékajícího z rybníčku, můžete narazit na spoustu zajímavostí: kouzelné lesní tůňky, vodárenská zařízení, domečky skřítků, terény a odrazové můstky bikerů, romantické mostky přes mokřady aj.

Arboretum, rozhledna, koně a putovní kamínek

Naše expedice pokračovala pod kopcem v arboretu Šmelcovna. Zde jsme si dopřáli relaxaci na dětském hřišti a také jsme se skamarádili se dvěma pejsky. Cestou ke škole jsme neodolali pohledu na Boskovice z ptačí perspektivy a vystoupali na vyhlídkový ochoz rozhledny na vodárenské věži. Prohlédli jsme si koně v okolních výbězích a u kmene starého stromu jsme objevili putovní kamínek. Na naše cestování navážeme kamínkovou hrou, jejíž pravidla jsou zveřejněná na facebooku. Přidáte se také? J

„fotogalerie“