Šablony pro MŠ a ZŠ ,   Výzva č. 02_16_022

Šablony pro MŠ a ZŠ

 

logolink_MSMT

Název projektu: Moderní formy výuky MŠ,ZŠ a PrŠ

Cíl projektu:

Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti

Podporovat kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem

Podporovat osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů

Podporovat spolupráci s rodiči

Podporovat spolupráci pedagogů  v rámci jedné školy i z různých škol

Naše aktivity v tomto projektu:

  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 

Délka projektu: 24 měsíců

Datum zahájení projektu: 1.9.2016, datum ukončení projektu: 31.8.2018