V předmětu Člověk a jeho svět jsme si téma „nemoc a úraz“ zpestřili praktickou výukou. Ukázali jsme si různé typy léků a vitamínů, které se užívají při nemoci, vyzkoušeli jsme si různé způsoby měření teploty, zahráli si na lékaře, ošetřovali jsme zranění při úraze apod. Podle výrazů je znát, že si všichni takové učení užili.

„fotogalerie“