telefon: 516 452 044
telefon: 725 704 891

číslo bankovního účtu u Komerční banky, a.s.: 107- 4888 360 217/0100