Dne 7. 6. 2023 proběhla na naší škola beseda zaměřena na chování v silničním provozu. Dětem byla následně rozdána odměna v podobě reflexních prvků. Akce byla zakončením projektu ‚,Pěšky do školy‘‘.

Mgr. Aleš Vacula

Mgr. Monika Letfusová

„fotogalerie“