Nový školní rok jsme začali adaptačními dny.

Školní poradenské pracoviště připravilo pro žáky a učitele na dny 6.9. –

9.9. 2022 aktivity v areálu školy a tělocvičně, které byly zaměřeny na

podporu třídních kolektivů, vzájemných vztahů, komunikaci a spolupráci.

Zúčastnila se celá škola a my moc děkujeme učitelům, asistentům pedagogů

i žákům za skvělou práci!

Mgr. Aleš Vacula – školní speciální pedagog

Mgr. Klára Krajči – výchovný poradce

„fotogalerie“