Archív měsíce: Červen 2021

Dopravní výchova

Dopravní výchova V letošním školním roce se žáci nemohli zúčastnit výuky na dopravním hřišti v Blansku, proto v měsíci květnu a červnu procvičovali výuku v jednotlivých třídách. Opakovali obvazovou techniku, seznámili se s povinným vybavením kola, zdokonalovali se...

Projekt Slovensko

Projekt Slovensko V týdnu od 24. do 28. května na naší škole probíhal projekt zaměřený na země sousedící s Českou republikou. Pro tento týden byla vybrána Slovenská republika. Projektu se věnovaly všechny třídy. V první části žáci...