Snoezelen

  • dle možností vyučujících budou hodiny zařazovány do výuky u žáků ZŠS

pod vedením třídních učitelek a u žáků PrŠ

  • vedoucí: Mgr. Macíková, Staffová, Žáčková, Hrnčířová