Sportovní kroužek

Vedoucí kroužku: Mgr. Jitka Kiršnerová

probíhá každý sudý týden ve čtvrtek od 13.50 do 14.40 hod. na školním hřišti, v tělocvičně, v posilovně, v relaxační místnosti

Náplň činnosti

 

 

jk