Mateřská škola při dětské léčebně pohybových poruch

Třída MŠ v DLPP má kapacitu 10 dětí převážně s pohybovými poruchami různých typů, stupňů a kombinací postižení. Hlavní diagnózou je DMO.

Děti jsou do třídy mateřské školy zařazovány podle daných kritérií, délka pobytu se pohybuje nejčastěji v rozmezí 1 – 3 měsíců a děti jsou do léčebny přijímány průběžně během celého roku.

Od ledna 2018 je třída mateřské školy v DLPP přestěhována z 3. podlaží do přízemí a tvoří tak vzdělávací celek s třídou základní školy a školní družinou. Třída je vybavena novým nábytkem.

Školní řád mateřské školy

Vzdělávací obsah ŠVP

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

Přehled denních činností

Kritéria pro zařazení dítěte do mateřské školy

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice

 

 

 

 

 

 

-chl-ne-