O škole

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Poděkování za sponzorský dar

Výstava reborn panenek pomáhá Valentýnce a jejím spolužákům z autistické třídy v Boskovicích…
V rámci Husích slavností se uskutečnil již 5.ročník výstavy reborn panenek.
Během dvou dnů se v kasičce dobrovolného vstupného sešlo rovných 30 000 Kč.
Hlavní organizátorkou této charitativní akce, a také jednou z vystavovatelek, je paní Zita Budišová.
Na přípravě akce se podílelo celkem 7 dalších vystavovatelek z celé Moravy.
Slavnostního zakončení výstavy se zúčastnila ředitelka Mateřské školy, základní školy a praktické školy Boskovice Jana Bousková, která převzala z rukou pana starosty Ing. Jaroslava Dohnálka šek na 30 000 Kč na zakoupení pomůcek pro autistickou třídu.

(Foto: Monika Šindelková)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace vznikla sloučením příspěvkových organizací Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Boskovice , Otakara Kubína 179 a Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Boskovice , Štefánikova 2,  s příspěvkovou organizací Základní škola, Letovice, Tyršova 23, a to na základě usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva JMK konaného dne 19.4. 2007 – změny v institucionálním zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na území měst Boskovice a Letovice.

Z rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje vznikla od 1. 7. 2007  příspěvková organizace s novým názvem Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2.

Z rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje  je od 1. 7. 2017   změna názvu: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace

Tato organizace je v současné době složena z těchto součástí:

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, pracoviště Boskovice, Smetanova 7 – 1. třída

Základní škola při zdravotnickém zařízení, pracoviště Boskovice, Smetanova 7 -1. třída

Základní škola  – 4 třídy

Základní škola speciální – 2 třídy

Praktická škola jednoletá  – 1 třída

Praktická škola dvouletá   – 1 třídy

Školní družina – 2 oddělení

Internát  – 1 skupina

Školní jídelna