O škole

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

V souladu s § 59 a násl. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním a vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání, v platném znění,  a v souladu  s vyhláškou

č. 353/2016 Sb., v platném znění, která upravuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji termín a kritéria pro přijímací řízení v denní formě vzdělávání do Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté ve školním roce 2019/2020   takto:

 

Kód oboru vzdělání:    78 – 62 – C/01

Název oboru:                Praktická škola jednoletá

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:     6

 

Kód oboru vzdělání:    78 – 62 – C/02

Název oboru:                Praktická škola dvouletá

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:      8

       Přijímací řízení proběhne v budově Mateřské školy, základní školy a praktické školy Boskovice, příspěvkové organizaci ve  čtvrtek 25. dubna  2019 v době od 8,00 do 10,00 hod.- Praktická  škola jednoletá, od 10,00  do 12,00 hod.- Praktická škola dvouletá. Přijímací řízení se uskuteční formou pohovoru, přijímací zkouška se nekoná.

                                                                                                                Mgr. Jana Bousková

                                                                                                                     ředitelka školy                      

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Eliška

Charitativní bazárek  pro Elišku Trmačovou

aneb

Den dobrých skutků – akce Hrdá škola, Schools United.

Pomoz i Ty svým příspěvkem do charitativního bazárku na naší škole – SPgŠ Boskovice.

Podpoříš Eliščinu léčbu a rehabilitaci!

Organizace: v PO 10. 12. přines do bazárku knihu či oblečení, které by dalšímu studentovi udělalo radost, a to v čase 12. 20 – 12. 50 hod. do posilovny (místnost naproti panu vrátnému).

 Samotný bazárek se koná v ÚT 11. 12. 2018 v tělocvičně naší školy,

v časech 12. 20 – 12. 50, 13. 35 – 13. 45 hod. a po 7. vyučovací hodině.

Neprodané věci dáme s Tvým svolením Oblastní charitě Blansko.

 Předání výtěžku Elišce, která navštíví s maminkou naši školu, proběhne následně v úterý 18. 12. 2018 2. vyučovací hodinu u paní učitelky Valterové. Přijde Eliška s maminkou a se svými spolužáky z Mš, zš a prš Boskovice s paní učitelkou Žáčkovou.

O Elišce více https://www.facebook.com/eliscinyvicka/

a http://www.zdravaeliska.estranky.cz/clanky/pribeh/

číslo Eliščina účtu je 2300501834/2010                                  AP. 2018

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Poděkování za sponzorský dar

Od soboty 29. 9.2018 do neděle 30. 9. 2018 se v Muzeu regionu Boskovicka konal již čtvrtý ročník výstavy reborn panenek. Iniciátorkou této charitativní akce byla paní Zita Budišová, jedna z vystavovatelek. Výstavu během dvou dnů navštívilo  1 500 návštěvníků. Celkový výtěžek z dobrovolného vstupného v sumě 33 900 Kč byl věnován na speciální pomůcky pro Valentýnku a její spolužáky z autistické třídy. Vážíme si podpory manželů Budišových a děkujeme za pomoc.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace vznikla sloučením příspěvkových organizací Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Boskovice , Otakara Kubína 179 a Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Boskovice , Štefánikova 2,  s příspěvkovou organizací Základní škola, Letovice, Tyršova 23, a to na základě usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva JMK konaného dne 19.4. 2007 – změny v institucionálním zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na území měst Boskovice a Letovice.

Z rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje vznikla od 1. 7. 2007  příspěvková organizace s novým názvem Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2.

Z rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje  je od 1. 7. 2017   změna názvu: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace

Tato organizace je v současné době složena z těchto součástí:

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, pracoviště Boskovice, Smetanova 7 – 1. třída

Základní škola při zdravotnickém zařízení, pracoviště Boskovice, Smetanova 7 -1. třída

Základní škola  – 4 třídy

Základní škola speciální – 2 třídy

Praktická škola jednoletá  – 1 třída

Praktická škola dvouletá   – 1 třídy

Školní družina – 2 oddělení

Internát  – 1 skupina

Školní jídelna