O škole

 

Poděkování za sponzorský dar

Od soboty 29. 9.2018 do neděle 30. 9. 2018 se v Muzeu regionu Boskovicka konal již čtvrtý ročník výstavy reborn panenek. Iniciátorkou této charitativní akce byla paní Zita Budišová, jedna z vystavovatelek. Výstavu během dvou dnů navštívilo  1 500 návštěvníků. Celkový výtěžek z dobrovolného vstupného v sumě 33 900 Kč byl věnován na speciální pomůcky pro Valentýnku a její spolužáky z autistické třídy. Vážíme si podpory manželů Budišových a děkujeme za pomoc.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace vznikla sloučením příspěvkových organizací Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Boskovice , Otakara Kubína 179 a Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Boskovice , Štefánikova 2,  s příspěvkovou organizací Základní škola, Letovice, Tyršova 23, a to na základě usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva JMK konaného dne 19.4. 2007 – změny v institucionálním zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na území měst Boskovice a Letovice.

Z rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje vznikla od 1. 7. 2007  příspěvková organizace s novým názvem Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2.

Z rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje  je od 1. 7. 2017   změna názvu: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace

Tato organizace je v současné době složena z těchto součástí:

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, pracoviště Boskovice, Smetanova 7 – 1. třída

Základní škola při zdravotnickém zařízení, pracoviště Boskovice, Smetanova 7 -1. třída

Základní škola  – 4 třídy

Základní škola speciální – 2 třídy

Praktická škola jednoletá  – 1 třída

Praktická škola dvouletá   – 1 třídy

Školní družina – 2 oddělení

Internát  – 1 skupina

Školní jídelna