O škole

 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

  Přijímací řízení proběhne v budově školy ve čtvrtek 27. dubna  2017

  • v době od 8,00 do 10,00 hod. přijímací řízení do Praktické školy jednoleté
  • v době od 10,00 do 12,00 hod. přijímací řízení do Praktické školy dvouleté.

 Přijímací řízení se uskuteční formou pohovoru, přijímací zkouška se nekoná.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace vznikla sloučením příspěvkových organizací Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Boskovice , Otakara Kubína 179 a Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Boskovice , Štefánikova 2,  s příspěvkovou organizací Základní škola, Letovice, Tyršova 23, a to na základě usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva JMK konaného dne 19.4. 2007 – změny v institucionálním zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na území měst Boskovice a Letovice.

Z rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje vznikla od 1. 7. 2007  příspěvková organizace s novým názvem Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2.

Tato organizace je v současné době složena z těchto součástí:

Mateřská škola při nemocnici Boskovice – 1 třída

Mateřská škola při Jihomoravském dětském centru

Boskovice – 1 třída

Základní škola praktická Boskovice – 3 třídy

Základní škola speciální Boskovice – 3 třídy , z toho

1  třída při charitativním zařízení Betany Boskovice

Praktická škola jednoletá Boskovice – 1 třída

Praktická škola dvouletá  Boskovice – 2 třídy

Školní družina – 2 oddělení

Internát  – 1 skupina

Školní jídelna