O škole

 

Hlavní kuchařka do školní jídelny

Přijmeme hlavní kuchařku do školní jídelny. Požadujeme výuční list v oboru a praxi minimálně dva roky. Nástup od září 2018, případně dle domluvy. Platové zařazení podle katalogu prací (6. platová třída), nástupní plat dle praxe.

Zájemci mohou zasílat své životopisy na e-mail školy: skola@zspboskovice.cz

Další informace poskytneme na tel. čísle  516 452 044

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Přijímací řízení do praktické školy pro školní rok 2018/2019

Přehled přijatých žáků

books-3083451_960_720

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informace o ubytování v době prázdnin

Nabízíme ubytování v době hlavních prázdnin. Ubytování je možné na bývalém internátu školy ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Plně vybavená kuchyň a sociální zařízení jsou společné.

Cena 180,- Kč/noc. Dále osoby starší 18 let platí rekreační poplatek ve výši 7,- Kč/noc.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel.: 516/452 044, 725/704 891 nebo na e-mailu: skola@zspboskovice.cz.

Nabízíme pronájem studentkám (věk min. 18 let) nebo pracujícím ženám.

Ubytování je možné ve dvou pokojích (1x 3lůžkový, 1x 4 lůžkový)  Jedná se o pokoje na bývalém internátu školy. Kuchyň a sociální zařízení jsou společné, vchod je samostatný – ze školního dvora. Cena za pronájem je stanovena následovně:

2000,-/os./měsíc             – ubytování pondělí až pátek

3500,-/os./měsíc             – ubytování včetně víkendu

V případě plné obsazenosti pokoje jsou možné ceny dohodou.

Bližší informace na tel.čísle: 725 704 891, 516 452 044

e-mail: skola@zspboskovice.cz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Poděkování za sponzorské dary

Ředitelství školy děkuje za sponzorské dary určené pro hudebně pohybový kroužek a pro třídu se žáky s poruchami autistického spektra.

Ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2017 se uskutečnil v prostorách Muzea regionu Boskovicka

SD-1

  1. ročník výstavy reborn panenek. Děkujeme iniciátorům výstavy a tvůrcům reborn panenek manželům Budišovým za tento sponzorský dar, který bude věnován na speciální pomůcky pro Valentýnku a její spolužáky z autistické třídy. Vážíme si jejich pomoci našim žákům se zdravotním postižením při obtížné cestě začleňování do plnohodnotného života.

Výstava se konala pod záštitou místostarosty Boskovic Petra Malacha. Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 25 000 korun předal ředitelce školy Mgr. Janě Bouskové premiér ČR Bohuslav Sobotka.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ve školním roce 2017/2018 bude v budově naší školy otevřena speciální třída pro žáky s PAS.

Výuka žáků v této specializované třídě bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální „Učíme se pro život“, který je zpracovaný podle  RVP pro obor vzdělání základní škola speciální – výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem.

PAS

 

Vzdělávání autistických žáků v naší škole  bude vycházet z metodiky strukturovaného učení. Principy této intervenční strategie jsou založeny na individuálních potřebách a schopnostech žáků s poruchou autistického spektra, jejich podstatou je uplatňování individualizace, strukturalizace prostoru, pracovního místa, času, denního režimu, činností a vizualizace. Ve třídě bude pracovat 6 žáků pod vedením  speciálního pedagoga a asistenta pedagoga.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Od 1.9.2017 zahajuje činnost při DLPP Boskovice základní škola při zdravotnickém zařízení zřízená podle ustanovení § 181 odst. 1/ písmena e/ školského zákona. Tato škola bude poskytovat základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a to konkrétně žákům se zdravotním oslabením nebo žákům dlouhodobě nemocným umístěným v Dětské léčebně pohybových poruch Boskovice, její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 16 a částí třetí, a prováděcími předpisy k zákonu.

Součástí školy je i třída školní družiny, která bude poskytovat žákům zájmové vzdělávání v odpoledních hodinách.

DLPP

Zájmové vzdělávání je definováno v § 111 školského zákona:

Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.

Tato škola je součástí Mateřské školy, základní školy a praktické školy Boskovice, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Poděkování za srdečné přivítání výjezdního Výboru senátu pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Poděkování senát

…………………………………………………………………………………………………………

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace vznikla sloučením příspěvkových organizací Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Boskovice , Otakara Kubína 179 a Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Boskovice , Štefánikova 2,  s příspěvkovou organizací Základní škola, Letovice, Tyršova 23, a to na základě usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva JMK konaného dne 19.4. 2007 – změny v institucionálním zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na území měst Boskovice a Letovice.

Z rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje vznikla od 1. 7. 2007  příspěvková organizace s novým názvem Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2.

Z rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje  je od 1. 7. 2017   změna názvu: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace

Tato organizace je v současné době složena z těchto součástí:

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, pracoviště Boskovice, Smetanova 7 – 1. třída

Základní škola při zdravotnickém zařízení, pracoviště Boskovice, Smetanova 7 -1. třída

Základní škola  – 4 třídy

Základní škola speciální – 2 třídy

Praktická škola jednoletá  – 1 třída

Praktická škola dvouletá   – 1 třídy

Školní družina – 2 oddělení

Internát  – 1 skupina

Školní jídelna