O škole

DOPIS RODIČŮM

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

všechny Vás zdravím v těchto „jiných“ dnech a hlavně přeji zdraví Vám,  dětem a všem ve Vašich rodinách. Jak víme, po dnech horších přijdou dny lepší a na to už se všichni těšíme.

V České republice trvá stav nouze a mimořádná opatření MZ k uzavření škol  na dobu neurčitou jsou stále platná dočasně neměnná. Z důvodu těchto opatření probíhá ve škole domácí výuka na dálku. Třídní učitelé si tuto formu vzdělávání žáků vedou dle nejlepšího uvážení ku prospěchu Vašich dětí i  Vás. Doufám a pevně věřím, že se na všem aktuálně domlouváte a že spolupráce žák – pedagog – asistent pedagoga – rodič probíhá systematicky a ku prospěchu žáků i Vás rodičů. Jelikož jsme škola,  která vzdělává žáky se speciálně vzdělávacími potřebami je tato spolupráce základním pilířem vzdělávání žáků v těchto nelehkých a nových podmínkách.

Ředitelství školy vypracovalo Plán domácího vzdělávání žáků školy, který pravidelně kontrolujeme a vyhodnocujeme několikrát do týdne. Sledujte prosím web školy, pokud nastanou nové okolnosti týkající se uzavření škol, vzdělávání žáků, zápisu do 1. tříd, přijímacího řízení na střední školy a SOU,OU bude vše vyvěšeno na webových stránkách školy.

Vážení rodiče držte se, společně vše zvládneme a pokud budete mít jakýkoliv dotaz, myšlenku, inovaci, prosbu nebo mi budete chtít jen tak zavolat budu ráda….

Touto cestou bych chtěla poblahopřát všem žákům školy, kteří v těchto dnech oslavili nebo budou oslavovat narozeniny.

Milé děti,  přejeme Vám všem krásné narozeniny, máme Vás  moc rádi a už se na Vás všichni těšíme!!!!!

Z důvodu ochrany osobních dat a evropské směrnice GDPR  nemohu uvést konkrétní jména oslavenců.

 

Mgr. Jana Bousková                                                                           V Boskovicích 25.3.2020

Ředitelka školy

……………………………………………………………………..

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY

Pokud potřebujete OČR potvrdit, napište prosím žádost o potvrzení emailem na skola@zspboskovice.cz, do emailu uveďte jméno a příjmení dítěte, rodné číslo dítěte a datum zahájení ošetřovného (pokud je jiné, než 11. 3. 2020). První část A tiskopisu vyplníme a naskenovaný s naším razítkem a podpisem Vám pošleme na email zpět.

Pokud potřebujete originál nebo jen nechcete osobní údaje posílat emailem, budeme potvrzení vydávat po individuální domluvě  na tel.čísle 776699420.

Žádost ve formátu PDF

………………………………………………………………………

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – UZAVŘENÍ ŠKOLY

Škola oznamuje rodičům, že na základě dnešního rozhodnutí vlády ČR bude až do odvolání uzavřena.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY – AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – Termín přijímacího řízení bude upřesněn

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Poděkování za sponzorský dar

Výstava reborn panenek pomáhá Valentýnce a jejím spolužákům z autistické třídy v Boskovicích…
V rámci Husích slavností se uskutečnil již 5.ročník výstavy reborn panenek.
Během dvou dnů se v kasičce dobrovolného vstupného sešlo rovných 30 000 Kč.
Hlavní organizátorkou této charitativní akce, a také jednou z vystavovatelek, je paní Zita Budišová.
Na přípravě akce se podílelo celkem 7 dalších vystavovatelek z celé Moravy.
Slavnostního zakončení výstavy se zúčastnila ředitelka Mateřské školy, základní školy a praktické školy Boskovice Jana Bousková, která převzala z rukou pana starosty Ing. Jaroslava Dohnálka šek na 30 000 Kč na zakoupení pomůcek pro autistickou třídu.

(Foto: Monika Šindelková)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace vznikla sloučením příspěvkových organizací Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Boskovice , Otakara Kubína 179 a Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Boskovice , Štefánikova 2,  s příspěvkovou organizací Základní škola, Letovice, Tyršova 23, a to na základě usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva JMK konaného dne 19.4. 2007 – změny v institucionálním zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na území měst Boskovice a Letovice.

Z rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje vznikla od 1. 7. 2007  příspěvková organizace s novým názvem Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2.

Z rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje  je od 1. 7. 2017   změna názvu: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace

Tato organizace je v současné době složena z těchto součástí:

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, pracoviště Boskovice, Smetanova 7 – 1. třída

Základní škola při zdravotnickém zařízení, pracoviště Boskovice, Smetanova 7 -1. třída

Základní škola  – 4 třídy

Základní škola speciální – 2 třídy

Praktická škola jednoletá  – 1 třída

Praktická škola dvouletá   – 1 třídy

Školní družina – 2 oddělení

Internát  – 1 skupina

Školní jídelna