O škole

Zápis do 1. třídy

Ředitelství Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Boskovice, příspěvkové organizace oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy proběhne ve čtvrtek  6.dubna 2017 v době od 12.00 do 16. 00 v MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice.

K zápisu je třeba donést RODNÝ LIST dítěte, OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce a doporučení příslušného poradenského zařízení.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2016/2017.

Změnou je, že podle aktuálně platné legislativy je nutné, aby zákonný zástupce požádal o odklad  školní docházky dítěte v době zápisu do 1. třídy.

K žádost musí být přiloženo doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Uvedená doporučující posouzení je možné doložit dodatečně do 31. 5. 2017.

 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace vznikla sloučením příspěvkových organizací Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Boskovice , Otakara Kubína 179 a Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Boskovice , Štefánikova 2,  s příspěvkovou organizací Základní škola, Letovice, Tyršova 23, a to na základě usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva JMK konaného dne 19.4. 2007 – změny v institucionálním zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na území měst Boskovice a Letovice.

Z rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje vznikla od 1. 7. 2007  příspěvková organizace s novým názvem Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2.

Tato organizace je v současné době složena z těchto součástí:

Mateřská škola při nemocnici Boskovice – 1 třída

Mateřská škola při Jihomoravském dětském centru

Boskovice – 1 třída

Základní škola praktická Boskovice – 3 třídy

Základní škola speciální Boskovice – 3 třídy , z toho

1  třída při charitativním zařízení Betany Boskovice

Praktická škola jednoletá Boskovice – 1 třída

Praktická škola dvouletá  Boskovice – 2 třídy

Školní družina – 2 oddělení

Internát  – 1 skupina

Školní jídelna