Školní rok : 2023/2024

 

Cíl:    Rozšířit a doplnit obsah vzdělávání oboru Člověk a jeho zdraví

ve vzdělávacích programech :  Ne pro školu, ale pro život se učíme

 

Realizuje se  v oborech :       Výchova ke zdraví

                                                  Tělesná výchova

                                                  Člověk a jeho svět

                                                  Přírodopis

                                                  Pracovní činnosti

 

Zdravotní výchova učí žáky pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a duševní pohody.

 

Zdravotní  výchova  seznamuje žáky se základními poznatky o zdraví.

Zdravotní výchova učí žáky tyto poznatky využívat v běžném   životě.  Rozvíjí fyzické i psychické schopnosti žáků, pohybové dovednosti i sociální adaptaci s ohledem na žákovi individuální schopnosti a možnosti.

Další cíle zdravotní výchovy jsou:

 • Dodržování zásad správního způsobu života a ochrany zdraví, budování zodpovědnosti o péči o své zdraví a snaha o jeho zlepšení a posílení
 • Rozpoznávání základních situací ohrožující tělesní a duševní zdraví vlastní i druhých a osvojování poznatků a dovedností jim předcházet.
 • Získávání orientace v základních názorech na zdraví a postupném uplatňování preventivních činností
 • Chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojené s dospíváním

 

Zdravotní výchova rozvíjí:

 • Kompenetce k učení
 • Kompenetce k řešení problému
 • Kompenetce komunikativní
 • Kompenetce sociální a personální
 • Kompenetce občanské
 • Kompenetce pracovní

 

Na plnění plánu se podílí všichni pedagogičtí pracovníci.

Odkazy:

www.vyživadětí.cz

www.vychovakezdraví.cz

www.vímcojím.cz

www.zdravá 5.cz

www.záchranný – kruh.cz

www.skolasnadhledem.cz

www.wordwall.cz

 

 

Září

 • Péče o zdraví, hygiena před jídlem
 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol

Říjen

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Výstava ovoce a zeleniny – Zahrádkáři Boskovice
 • Péče o zdraví – denní režim, volný čas
 • rad ke zdravé výživě PL
 • Ve zdravém těle zdravý duch: Výzva měsíce: ranní rozcvička

Listopad

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Péče o zdraví – spánek
 • ZV – Jedno jablko denně ..doktora z domu žene“ – příprava svačinky
 • Ve zdravém těle zdravý duch: Výzva měsíce: podzimní vycházka

Prosinec

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Zdravá svačinka – pečeme zdravě
 • Péče o zdraví – psychohygiena, relaxace
 • Ve zdravém těle zdravý duch: Výzva měsíce: zimní sportování

Leden

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Zdravá svačinka – Bílkoviny v naší stravě
 • Péče o zdraví – můj volný čas
 • Ve zdravém těle zdravý duch: Výzva měsíce: jóga pro děti

Únor

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol.
 • Projektový den – Zvu tě na svačinku /projektový den/
 • Péče o zdraví – dentální hygiena
 • Ve zdravém těle zdravý duch: Výzva měsíce: posilovací cvičení

Březen

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Zdravá svačinka – Jod v naší stravě, mezinárodní den jodu 6.3.
 • Péče o zdraví – riskovat se nevyplácí – předcházení úrazům
 • Základy 1. pomoci, praktické ukázky
 • Ve zdravém těle zdravý duch: Výzva měsíce: Cvičení- aby záda nebolela

Duben

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Péče o zdraví – 7.4. – Světový den zdraví /PL zdravý talíř/
 • Zdravá svačinka – 4.4. mezinárodní den mrkve
 • Ve zdravém těle zdravý duch: Výzva měsíce: Cvičení s hudbou

Květen

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Zdravá svačinka – pitný režim
 • Péče o zdraví – mezinárodni den hygieny rukou 5.5.
 • Ve zdravém těle zdravý duch: Výzva měsíce: Stezka zdraví

Červen

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Zdravá svačinka – mezinárodní den mléka 1.6./projektový den/
 • Péče o zdraví – bezpečně o prázdninách
 • Ve zdravém těle zdravý duch: Výzva měsíce: vycházka do okolí Boskovic

 

 

 

Boskovice září 2023                                                     

Iva Různarová,  koordinátorka ZV

 

 

Náměty k tématům:

Co víme o zdraví? • zdraví, zdravý způsob života • faktory ovlivňující zdravotní stav • vlastnosti organismu zděděné po předcích • příklady negativních vlivů: nízká pohybová aktivita, nevhodné stravování, kouření, pití alkoholu, zneužívání drog, neopatrné chování, přílišná zátěž tělesná i duševní aj.

Jak pečovat o zdraví • běžné nemoci a jejich příznaky • infekční nemoci – cesty přenosu nákaz • ochrana před nemocemi • okolnosti vzniku úrazu • jak se chránit před úrazem (bezpečné chování) • zásady laické první pomoci, domácí lékárnička • péče při nemoci v rodině, užívání a ukládání léků 59 Můj pracovní den • režim dne školáka • hygiena tělesná a duševní • osobní hygiena (péče o čistotu těla, péče o vlasy, ruce, nohy, ústní dutinu, oči aj.) • hygiena odívání • pohybové činnosti v denním režimu • vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit • volný čas a podpora zdraví, bezpečné trávení volného času

Zdraví na talíři • zásady správného stravování, pestrá strava • denní stravovací a pitný režim • potraviny rostlinného a živočišného původu, nápoje • nákup a skladování potravin • zastoupení potravin v jídelníčku, pyramida výživy • zásady společenského chování u stolu nutriční návyky, vliv na zdraví • vztah k jídlu, poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie aj.) • živiny (bílkoviny, tuky, sacharidy, minerální látky, vitaminy) a jejich význam pro činnost organismu • změny živin při přípravě pokrmů • výživa a civilizační nemoci • hygiena výživy, alimentární nákazy • do potravního řetězce •, • výživa vybraných skupin obyvatelstva (děti, dospívající, těhotné a kojící ženy, sportovci, staří lidé, léčebná výživa) • stravování v rodině, způsoby rychlého občerstvení

Riskovat se nevyplácí • rizika ohrožující zdraví • situace ohrožující bezpečí dětí v prostředí domova, ve škole, na ulici, při aktivitách ve volném čase • pravidla bezpečného chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, prvky pasivní bezpečnosti • postup v případě dopravní nehody, tísňové volání, zajištění bezpečnosti • zásady ochrany zdraví při sportovních činnostech a ve volném čase • zdravotně orientovaná zdatnost, pohybové činnosti vhodné vzhledem k věku, pohlaví, zdravotnímu stavu • • ohrožení v důsledku mimořádných událostí, způsoby varování, evakuace • zásady laické první pomoci

Můj den -režim dne školáka • hygiena tělesná a duševní • osobní hygiena (péče o čistotu těla, péče o vlasy, ruce, nohy, ústní dutinu, oči aj.) • hygiena odívání • pohybové činnosti v denním režimu • vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit • volný čas a podpora zdraví, bezpečné trávení volného času

 

 

 

 

 

-ru-