Zdravotní výchova

 

Školní rok : 2020/2021

 

Cíl:    Rozšířit a doplnit obsah vzdělávání oboru Člověk a jeho zdraví

ve vzdělávacích programech :  Ne pro školu, ale pro život se učíme

Učíme se pro život

Škola pro život I, II

 

Realizuje se  v oborech :       Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Člověk a jeho svět

 

Zdravotní výchova učí žáky pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a duševní pohody.

 

Zdravotní  výchova  seznamuje žáky se základními poznatky o zdraví.

Zdravotní výchova učí žáky tyto poznatky využívat v běžném   životě.  Rozvíjí fyzické i psychické schopnosti žáků, pohybové dovednosti i sociální adaptaci s ohledem na žákovi individuální schopnosti a možnosti.

Další cíle zdravotní výchovy jsou:

 • Dodržování zásad správního způsobu života a ochrany zdraví, budování zodpovědnosti o péči

o své zdraví a snaha o jeho zlepšení a posílení

 • Rozpoznávání základních situací ohrožující tělesní a duševní zdraví vlastní i

druhých a osvojování poznatků a dovedností jim předcházet.

 • Získávání orientace v základních názorech na zdraví a postupném uplatňování

preventivních činností

 • Chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojené s dospíváním

 

 

Zdravotní výchova rozvíjí:

 • Kompenetce k učení
 • Kompenetce k řešení problému
 • Kompenetce komunikativní
 • Kompenetce sociální a personální
 • Kompenetce obšanské
 • Kompenetce pracovní

 

Činnosti zdravotní výchovy jsou zpracovány v plánu na školní rok 2018/2019

Na plnění plánu se podílí všichni pedagogičtí pracovníci.

Odkazy:

www.vyživadětí.cz

www.vychovakezdraví.cz

www.vímcojím.cz

www.zdravá 5.cz

www.záchranný – kruh.cz

Tabelety – výukový program – Kozel rozel

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR se témata zdravotní výchovy týkají v začátku školního roku především hygienických pravidel a aktuálních informací k dané tématice.

    Vyučujícím byly předány informace a dostupné materiály, které je možno využít při práci s žáky. Materiály jsou voleny vzhledem k individuálním možnostem a schopnostem žáků.

Doporučené :

www.drakkoron.cz

https://koronavirus.mzcr.cz/spolu-proti-koronaviru/

 

 

 3R

 

 

Témata :

 

Září

 • Péče o zdraví, hygiena ,3R
 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol

Říjen

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Výstava ovoce a zeleniny – Arboretrum Boskovice
 • Péče o zdraví – denní režim, volný čas

Listopad

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Péče o zdraví – osobní hygiena, zdravé zoubky

Prosinec

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Zdravá výživa – potravinová pyramida

Leden

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Zdravá výživa – stravovací návyky
 • Sladká droga – cukr

Únor

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Zdravá výživa – Víš co jíš
 • Vitamíny

Březen

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Nehoda není náhoda – základy PP
 • Den jodu

Duben

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Sportek ke zdraví – cvičení pro všechny
 • 4. – den vitamínu C
 • 4. – Světový den zdraví

Květen

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Sportem ke zdarví – Aby záda nebolela, zdravotní cvičení
 • mezinárodni den hygieny rukou 5.5.

Červen

 • Projekt MŠMT – Ovoce zelenina do škol. Mléko do škol
 • Chodím, běhám, cvičím,bezpečně….předcházení dětským úrazům, poučení před prázdninami o bezpečném chování
 • Světový den mléka

 

 

Boskovice září 2020

Iva Různarová, koordinátorka ZV

 

 

-ru-