Třídní schůzky

Plán třídních schůzek pro školní rok 2017/2018

–          22. 9.2016

–          16.11.2016

–          19.1.2017

–          20.4.2017

–          22.6.2017

Třídní schůzky probíhají v kmenových třídách.