Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je na naší škole zřízeno od 4.9. 2017.

Poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost našeho ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence.

 

Mgr. et Mgr. Klára Krajči

Konzultační hodiny:

výchovný poradce

pondělí 11.00 – 12.30

krajci@zspboskovice.cz

úterý 10.00 – 11.30

Mgr. Ladislava Nárožná

Konzultační hodiny:

metodik prevence

pondělí 11.00 – 13.00

narozna@zspboskovice.cz

pátek 8.00 – 8.45

Poradenské služby jsou zaměřeny zejména na:

  • Úzká spolupráce s učiteli v rámci společného působení na pozitivní klima ve třídě a v celé škole
  • Práce s třídními kolektivy
  • Opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
  • Preventivní programy pro žáky a průběžné vyhodnocování jejich účinnosti
  • Metodická podpora učitelům
  • Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
  • Kariérové poradenství

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb.,  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.