Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je na naší škole zřízeno od 4.9. 2017.

Poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost našeho ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence.

Mgr. et Mgr. Klára Krajči        výchovný poradce                          krajci@zspboskovice.cz

Konzultační hodiny:                        úterý 10.45 – 11.40                        čtvrtek 9.00 – 9.40

Mgr. Ladislava Nárožná          školní metodik prevence             narozna@zspboskovice.cz

Konzultační hodiny:                        úterý  10.45 – 11.40                       čtvrtek  9.40 – 10.45

Nově zřízena elektronická schránka důvěry pro děti i rodiče: schranka@zspboskovice.cz

Poradenské služby jsou zaměřeny zejména na:

  • Úzká spolupráce s učiteli v rámci společného působení na pozitivní klima ve třídě a v celé škole
  • Práce s třídními kolektivy
  • Opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
  • Preventivní programy pro žáky a průběžné vyhodnocování jejich účinnosti
  • Metodická podpora učitelům
  • Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
  • Kariérové poradenství

Školní poradenské pracoviště realizuje porady 1x za čtvrtletí, v případě potřeby častěji.  Z porad je učiněn zápis.  Plánované termíny porad: srpen 2019, listopad 2019, únor 2020, červen 2020

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb.,  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.