Kontakty

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je na naší škole zřízeno od 4. 9. 2017.

Poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost našeho ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence.

Výchovný poradce: Mgr. et Mgr. Klára Krajči, mailová adresa: krajci@zspboskovice.cz

Konzultační hodiny: pondělí 12.00 – 13.00

Školní metodik prevence: Mgr. Ladislava Nárožná, mailová adresa: narozna@zspboskovice.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 9.00 – 10.00

Školní speciální pedagog: Mgr. Aleš Vacula, mailová adresa: vacula@zspboskovice.cz

Konzultační hodiny: středa 9.40 – 10.40

Na škole zřízena  elektronická schránka důvěry pro děti i rodiče: schranka@zspboskovice.cz

 

Spojit se s námi můžete spojit prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na čísle 516/452 044, 725/704 891 (kancelář školy)

Poradenské služby jsou zaměřeny zejména na:

  • Úzká spolupráce s učiteli v rámci společného působení na pozitivní klima ve třídě a v celé škole
  • Práce s třídními kolektivy
  • Opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
  • Preventivní programy pro žáky a průběžné vyhodnocování jejich účinnosti
  • Metodická podpora učitelům
  • Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
  • Kariérové poradenství

Školní poradenské pracoviště realizuje porady každý týden, velké porady v návaznosti na závěry pedagogické rady.  Z těchto porad je učiněn zápis.  Plánované termíny: srpen 2022, listopad 2022, leden/únor 2023, duben 2023, červen 2023

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb.,  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.