Školská rada 2018/2019

Školní rok 2018 -2019

 

ŠR   pracuje v tomto složení:

Mgr. Renata Bednářová – zástupce zřizovatele

Bc.   Marie Zouharová- zástupce zřizovatele

Dis. Andrea Pečínková- zástupce zřizovatele

 

Mgr. Ivana Staffová – zástupce za pedagogické pracovníky

Mgr. Marie Macíková – zástupce za pedagogické pracovníky

Mgr. Iva Různarová –  zástupce za pedagogické pracovníky

 

Zita Geršlová  – zástupce za zákonné zástupce

Eva Krejčířová – zástupce za zákonné zástupce

Martina Sojková – zástupce za zákonné zástupce

 

Předsedkyně  ŠR-   Mgr. Ivana Staffová

 

Dne 9.10.2018 proběhlo 2. zasedání školské rady. Byla schválena Výroční zpráva pro školní rok 2017/2018. Odkaz zde