Chystané akce pro školní rok 2023-24 v rámci „Preventivního programu školy“

V rámci PPŠ plánujeme realizaci projektových dnů, zaměřených na prohlubování vědomostí žáků k daným tématům, ale i na podporu jejich vzájemné spolupráce a kooperace.

I. pololetí proběhne projektový den zaměřený na prevenci šikany.

Projektový den v lednu věnujeme problematice finanční gramotnosti.

II. pololetí půjde o projektový den s názvem „Mezinárodní den“. Tento projektový den probíhá již 3. rokem a zaměřujeme se v něm na naše sousedy. Letos se budeme věnovat Polsku.

Ve II. pololetí ještě připravujeme zimní ozdravný pobyt pro lyžaře i nelyžaře.

Na přelomu května a června bychom chtěli zrealizovat II. ročník sportovně-ozdravného pobytu ke Dni dětí.