Čtenářský klub

Čtenářský klub – zájmový kroužek

termíny schůzek:        1x týdně

úterý                               13:45 – 15:15

zajišťuje:                        p.uč. Krajči, p.uč. Hrnčířová

Cíl práce:

Cílem práce v čtenářském klubu jsou následující body:

 • žák se soustřeďuje na čtení pro radost a zábavu ·
 • umožňuje dětem vidět sebe sama jako čtenáře ·
 • rozšiřuje dětem rámec čtení a zvyšuje jejich schopnosti
 • zlepšuje jejich čtenářské dovednosti ·
 • vychovává oddané, nadšené čtenáře na celý život
 • dodává dětem sebevědomí při vlastním výběru knih
 • umožňuje dětem v četbě podstupovat rizika
 • oslavuje četbu pro ni samotnou
 • motivuje čtenáře
 • pomáhá vytvářet kulturu čtení ve školách a jiných zařízeních
 • podporuje pozitivní obraz čtení a knihoven
 • povzbuzuje představivost, svobodné myšlení, reflexi a seberealizaci
 • mění vnímání čtení jako samotářské či dokonce „podivínské zábavy“ na společenskou a populární činnost, které si můžeme užívat s ostatními
 • umožňuje dětem mít pod kontrolou vlastní učení.