Zápis do 1. ročníku

 Zápis dětí do 1. ročníku

Ředitelství Mateřské školy, základní školy a praktické školy Boskovice, příspěvkové organizace

oznamuje, že

zápis dětí do 1. ročníku proběhne bez osobní přítomností dětí ve dnech 6. 4. 2021 – 9. 4. 2021 v Mš, zš a prš Boskovice.

 Zápis se týká dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, zejména mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 6 let.

Je určen pro budoucí školáky narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

V případě, že budou rodiče žádat o odklad plnění školní docházky, vyplní žádost, kterou doloží doporučením poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře. Žádost o odklad požádají rodiče v den zápisu.

 Při zápisu je nutno předložit kopii rodného listu dítěte.

Občanský průkaz zákonného zástupce.

Doporučení školského poradenského zařízení.

Kartičku pojišťovny.

Odklad povinné školní docházky, který mají rodiče ze své kmenové školy. 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.    

 

Mgr Jana Bousková

ředitelka školy

 

Tel.: 516452044                                             Štefánikova 2             IČO:62075985

E-mail: skola@zspboskovice.cz                680 01 Boskovice           č.ú.:1074888360217/0100

Přílohy:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  ➡ 

Žádost o odklad povinné školní docházky  ➡ 

Zápisní list  ➡ 

Organizace k zápisu  ➡