Počítačový kroužek

-bude probíhat v pondělí od 13.50 do 14.40 hod. v počítačové místnosti

-vedoucí kroužku: Mgr. J. Kiršnerová