Hudební kroužek

HUDEBNÍ  KROUŽEK,

školní rok 2022/2023

Přihlášení žáci budou rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina se bude scházet každou lichou středu od 13.55 – 14.40 hod a druhá skupina každou sudou středu od 13.55 – 14.40 hod.

Náplní kroužku je zpěv písní různých žánrů s doprovodem hudebních nástrojů, muzikoterapie, tanec a dramatická výchova. Žáci budou rozvíjet paměť, představivost, rytmus, tempo, dynamiku atd.

Díky společným hudebním aktivitám se žákům otevře cesta k dalším možnostem komunikace. Hudbou se žáci mohou stimulovat k uvolnění napětí, k trénování koncentrace a k vyjádření emocí. Budeme se učit nejen zpívat, hrát a vnímat hudbu, ale i spolupracovat, navzájem se doplňovat, být trpěliví a nestydět se.

ŘÍJEN :  – Pohádkové písničky

 • Pohybové a hudební hry, rytmická cvičení
 • Taneční a tleskací písničky
 • Muzikoterapie

LISTOPAD, PROSINEC: –  Pohybové a hudební hry, rytmická cvičení

 • Taneční a tleskací písničky
 • Koledy + básničky
 • Muzikoterapie

LEDEN, ÚNOR: – Písničky od současných českých interpretů

 • Pohybové a hudební hry, rytmická cvičení
 • Taneční a tleskací písničky
 • Muzikoterapie

BŘEZEN, DUBEN: -Písničky s jarní tématikou, velikonoční říkadla, písničky ke Dni matek

 • Lidové písničky
 • Pohybové a hudební hry
 • Taneční a tleskací písničky
 • Muzikoterapie

KVĚTEN: – Folkové písničky

 • Pohybové a hudební hry
 • Taneční a tleskací písničky
 • Muzikoterapie