Hudební kroužek

  • bude probíhat pravidelně každou středu ve 13.55 – 14.40 hod. v relaxační místnosti PrŠD
  • vedoucí kroužku: Kovářová a I. Staffová