Pedagogický sbor

Ředitelka školy Mgr. Jana Bousková reditelka@zspboskovice.cz
Zastupkyně ředitelky Mgr. Ivana Staffová zastupkyne@zspboskovice.cz
     
Výchovná poradkyně Mgr. et Mgr. Klára Krajči krajci@zspboskovice.cz
Vedoucí výchovné komise Mgr. et Mgr. Klára Krajči krajci@zspboskovice.cz
Koordinátorka ŠVP Mgr. Ivana Staffová zastupkyne@zspboskovice.cz
Koordinátor enviromentální výchovy Mgr. Jitka Hrnčířová hrncirova@zspboskovice.cz
Koordinátor zdravotní výchovy Mgr. Iva Různarová ruznarova@zspboskovice.cz
Koordinátor ICT Mgr. Vít Horák horak@zspboskovice.cz
Vedení školní matriky Mgr. Vít Horák horak@zspboskovice.cz
Internetové  stránky školy Mgr. Vít Horák horak@zspboskovice.cz
 
Koordinátor dopravní výchovy Mgr. Jana Kovářová kovarova1@zspboskovice.cz
Školní metodik prevence Mgr. Ladislava Nárožná narozna@zspboskovice.cz
Vedoucí MS Mgr. Jitka Kiršnerová kirsnerova@zspboskovice.cz

Třídní učitelé

třída ročník vzdělávací program třídní učitel
I.   ZŠS  Mgr. Jitka Hrnčířová hrncirova@zspboskovice.cz
II.   ZŠS Mgr. Dagmar Žáčková zackova@zspboskovice.cz
III.    ZŠ Mgr. Ladislava Nárožná narozna@zspboskovice.cz
IV. 1.,2.,3.,4. Mgr. Ivan Různarová ruznarova@zspboskovice.cz
V. 5.,6. Mgr. et Mgr. Klára Krajči krajci@zspboskovice.cz
VI. 7.,8.,9. Mgr. Jitka Kiršnerová kirsnerova@zspboskovice.cz
VII. PrŠJ + PrŠD Mgr. Marie Macíková macikova@zspboskovice.cz
VIII. PrŠD Mgr. Milada Stloukalová macikova@zspboskovice.cz

Ostatní pedagogičtí zaměstnanci

Učitelé  

Mgr. Marcela El Khatib

Mgr. Vít Horák

Mgr. Jana Kovářová

Mgr. Jitka Havířova

 

elkhatib@zspboskovice.cz

horak@zspboskovice.cz

kovarova1@zspboskovice.cz

havirova@zspboskovice.cz

     
Asistenti pedagoga Iva Feilhauerová, DiS

Mgr. Margita Jalová

Bc. Jana Kovářová

Martina Kotoučková 

Helena Bočaňová

 

Tereza Vávrová

 

feilhauerova@zspboskovice.cz

jalova@zspboskovice.cz

kovarova2@zspboskovice.cz

kotouckova@zspboskovice.cz

bocanova@zspboskovice.cz

vavrova@zspboskovice.cz

 

     
Vychovatelka školní družiny  

I. oddíl –   Iva Feilhauerová, DiS

I I. oddíl -Mgr. Jana Kovářová

 

feilhauerova@zspboskovice.cz

kovarova1@zspboskovice.cz

Vychovatel- internát

Asistentka pedagoga

 

 

Alena Hromádková, DiS

Mgr. Margita Jalová

 

 

 

hromadkova@zspboskovice.cz

jalova@zspboskovice.cz

 

Pracovní POP – internát Marie Ohnoutková ohnoutkova@zspboskovice.cz

 

 

 DLPP

Učitelka Jana Chlubná

Jitka Nejezová

 chlubna@zspboskovice.cz

nejezova@zspboskovice.cz

Mgr. Marcela El Khatib elkhatib@zspboskovice.cz