Pedagogický sbor

Ředitelka školy Mgr. Jana Bousková reditelka@zspboskovice.cz
Zástupkyně ředitelky Mgr. Ivana Staffová zastupkyne@zspboskovice.cz
     
Výchovná poradkyně Mgr. et Mgr. Klára Krajči krajci@zspboskovice.cz
Vedoucí výchovné komise Mgr. et Mgr. Klára Krajči krajci@zspboskovice.cz
Koordinátorka ŠVP Mgr. Ivana Staffová zastupkyne@zspboskovice.cz
Koordinátor enviromentální výchovy Mgr. Jitka Hrnčířová hrncirova@zspboskovice.cz
Koordinátor zdravotní výchovy Mgr. Iva Různarová ruznarova@zspboskovice.cz
Koordinátor ICT Mgr. Vít Horák horak@zspboskovice.cz
Vedení školní matriky Mgr. Vít Horák horak@zspboskovice.cz
Koordinátor dopravní výchovy Mgr. Jana Kovářová kovarova1@zspboskovice.cz
Školní metodik prevence Mgr. Ladislava Nárožná narozna@zspboskovice.cz
Vedoucí MS Mgr. Jitka Kiršnerová kirsnerova@zspboskovice.cz

Třídní učitelé

třída ročník vzdělávací program třídní učitel
I. ZŠS  Mgr. Jitka Hrnčířová hrncirova@zspboskovice.cz
II. ZŠS Mgr. Dagmar Žáčková zackova@zspboskovice.cz
III.   ZŠ + ZŠS Mgr. Ladislava Nárožná narozna@zspboskovice.cz
IV. 2.,3.,4.,5 Mgr. Ivan Různarová ruznarova@zspboskovice.cz
V. 6.,7. Mgr. et Mgr. Klára Krajči krajci@zspboskovice.cz
VI. 7.,8.,9. Mgr. Jitka Kiršnerová kirsnerova@zspboskovice.cz
VII.  1.,2. PrŠJ + PrŠD Mgr. Marie Macíková macikova@zspboskovice.cz
VIII.  1.,2. PrŠD Mgr. Marcela El Khatib elkhatib@zspboskovice.cz

Ostatní pedagogičtí zaměstnanci

Učitelé  

 

 

Mgr. Milada Stloukalová

Mgr. Vít Horák

Mgr. Jana Kovářová

Mgr. Jitka Havířova

Mgr. Jana Bousková

Mgr. Ivana Staffová

 Tereza Vaněrková, DiS

stloukalova@zspboskovice.cz

horak@zspboskovice.cz

kovarova1@zspboskovice.cz

havirova@zspboskovice.cz

Asistenti pedagoga  

 

Iva Ženatová, DiS

Mgr. Margita Jalová

Bc. Jana Kovářová

Martina Kotoučková 

Helena Bočáňová

Eva Hurábová

Ondřej Bárta

Monika Letfusová

Adéla Kotrhonzová

Karolína Staffová

feilhauerova@zspboskovice.cz

jalova@zspboskovice.cz

kovarova2@zspboskovice.cz

kotouckova@zspboskovice.cz

bocanova@zspboskovice.cz

 

 

 

Vychovatelka školní družiny  

I. oddíl –   Iva Ženatová, DiS

I I. oddíl -Mgr. Jana Kovářová

 

feilhauerova@zspboskovice.cz

kovarova1@zspboskovice.cz

Vychovatel internátu  Alena Danácová, DiS hromadkova@zspboskovice
Pracovní POP – internát

 

 

Marie Ohnoutková

 

 

ohnoutkova@zspboskovice.cz

 

 

 

 

 DLPP

Učitelka MŠ Jana Chlubná

Jitka Nejezová

chlubna@zspboskovice.cz

nejezova@zspboskovice.cz

 Učitelka ZŠ Mgr. Milada Stloukalová stloukalova@zspboskovice.cz