Pedagogický sbor

Ředitelka školy Mgr. Jana Bousková reditelka@zspboskovice.cz
Zastupkyně ředitelky Mgr. Ivana Staffová zastupkyne@zspboskovice.cz
     
Výchovná poradkyně Mgr. Milada Stloukalová stloukalova@zspboskovice.cz
Vedoucí výchovné komise Mgr. Milada Stloukalová stloukalova@zspboskovice.cz
Koordinátorka ŠVP Mgr. Ivana Staffová zastupkyne@zspboskovice.cz
Koordinátor enviromentální výchovy Mgr. Jitka Hrnčířová hrncirova@zspboskovice.cz
Koordinátor zdravotní výchovy Mgr. Iva Různarová ruznarova@zspboskovice.cz
Koordinátor ICT Mgr. Pavel Janík janik@zspboskovice.cz
Vedení školní matriky Mgr. Pavel Janík  janik@zspboskovice.cz
Internetové  stránky školy Mgr. Pavel Janík  janik@zspboskovice.cz
Korektorka textů Mgr. Jitka Kiršnerová  kirsnerova@zspboskovice.cz
Koordinátor dopravní výchovy Mgr. Jana Kovářová kovarova1@zspboskovice.cz
Školní metodik prevence Mgr. Ladislava Nárožná narozna@zspboskovice.cz
Vedoucí MS Mgr. Jitka Kiršnerová kirsnerova@zspboskovice.cz

Třídní učitelé

třída ročník vzdělávací program třídní učitel
I.   ZŠS + ZŠP Mgr. Jitka Hrnčířová hrncirova@zspboskovice.cz
II.   ZŠS Mgr. Dagmar Žáčková zackova@zspboskovice.cz
III.   ZŠS Mgr. Libuše Turečková (pracoviště Betany) tureckova@zspboskovice.cz
IV. 1.,2. ZŠP Mgr. Ivan Různarová ruznarova@zspboskovice.cz
V. 4.,5. ZŠP Mgr. et Mgr. Klára Krajči krajci@zspboskovice.cz
VI. 6.,7. ZŠP Mgr. Ladislava Nárožná narozna@zspboskovice.cz
VII. 8.,9. ZŠP Mgr. Jitka Kiršnerová kirsnerova@zspboskovice.cz
VIII. PrŠJ Mgr. Marie Macíková macikova@zspboskovice.cz
IX. PrŠD  Mgr. Milada Stloukalová stloukalova@zspboskovice.cz

Ostatní pedagogičtí zaměstnanci

Učitelé Mgr. Marcela El Khatib

Mgr. Pavel Janík

Mgr. Jana Kovářová

 

elkhatib@zspboskovice.cz

janik@zspboskovice.cz

kovarova1@zspboskovice.cz

 

     
Asistenti pedagoga Jana Kovářová

Martina Kotoučková (pracoviště Betany)

Iva Feilhauerová

kovarova2@zspboskovice.cz

kotouckova@zspboskovice.cz

feilhauerova@zspboskovice.cz

     
Vychovatelka školní družiny  

Iva Feilhauerová

 

 

feilhauerova@zspboskovice.cz

 

Vychovatel- internát

Asistentka pedagoga

Bc.Ondřej Otava

Kristýna Hrdá – internát

otava@zspboskovice.cz

hrda@zspboskovice.cz

Noční vychovatelka – internát Marie Ohnoutková ohnoutkova@zspboskovice.cz

MŠ při nemocnici

Učitelka Jana Chlubná

Jitka Nejezová

Mgr. Iva Různarová

chlubna@zspboskovice.cz

nejezova@zspboskovice.cz

ruznarova@zspboskovice.cz

     

 

MŠ při JDL

Učitelka Jana Chlubná

Jitka Nejezová

 chlubna@zspboskovice.cz

nejezova@zspboskovice.cz