Provozní zaměstnanci

Vedoucí provozu a stravování Marie Bubeníková bubenikova@zspboskovice.cz
Ekonomka školy Eva Konečná konecna@zspboskovice.cz
Administrativní pracovnice,

internetové stránky školy

Jarmila Kaňová kanova@zspboskovice.cz
Kuchařky Gabriela Dvořáčková
Dagmar Konečná

Ludmila Minxová

Provozář Petr Cének
Úklid Ludmila Minxová