Investice do rozvoje vzdělání

 V rámci projektu EU peníze školám (reg. č. CZ.07/1.4.00/21.1498) jsme získali dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2754/21/7.1.4/2011) pro naši školu v souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků. 
     Přidělené prostředky budou použity na inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační  a přírodovědné gramotnosti a na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
   V současné době již žáci využívají  výpočetní techniku v inovované počítačové učebně a s novu látkou jsou v některých předmětech seznamování prostřednictvím předváděcích sešitů ve výukovém softwaru ActivInspire. 
 Manažer projektu: 
Mgr. Antonín Petrů 

 
tel.: 516 453 030
e-mail:  zvs.boskovice@bk.orgman.cz