5.1

Výchovný koncert

Ve čtvrtek 17. ledna 2019 zavítali do naší školy učitelé hry na hudební nástroje ze ZUŠ pan Libor Janeček (kytara) a Maria Mikhailová (flétna). Blíže nám představili kytaru a mandolínu, příčnou a zobcovou flétnu. Zopakovali jsme si, jak se máme chovat na koncertě, co se smí a co je nevhodné. Popsali jsme si kytaru, seznámili se s příběhem o vzniku píšťalky z rákosí. Dozvěděli jsme se, že na flétnu dokáže zkušený hudebník zahrát 20 tónů, ale na kytaru až 44 tónů. Každá skladba má svoje tóny, melodii, akordy a rytmus. Sólově i společně nám učitelé zahráli několik skladeb známých mistrů. Zazpívali jsme si lidové písničky a koncert zakončili Mravenčí ukolébavkou.

„fotogalerie“