Archív měsíce: Únor 2017

Bez názvu 0

Třídění odpadů

KVÍZ Napiš barvy kontejnerů:   Plasty……………  Papír……………  Sklo…………….  Nápojové kartony………………   Musí se vymývat kelímky od jogurtů?   Mohou se dávat do kontejnerů na plasty obaly od chipsů?   Kolikrát lze recyklovat sklo?  ...

DSC03069 0

Nenič své tělo

Ve čtvrtek 16.2. 2017 se na celé škole uskutečnil projektový den na téma „Nenič své tělo“, zaměřený tentokrát především na poruchy příjmu potravy. Učitelé nejprve žáky seznámili se základními pojmy z problematiky, hovořili o...

3c 0

Exkurze do Anthroposu a Mincmistrovského sklepa v Brně

Ve čtvrtek 9. února se žáci VI. třídy vypravili na dějepisnou exkurzi do Brna.  Navštívili stálé expozice nově rekonstruovaného Pavilonu Anthropos, kde si vyslechli odborný výklad průvodce a zhlédli filmovou projekci. Měli dostatek času...

TondaObal 0

! ? Třídíme ! ?

Ano třídíme! Na chodbách školy máme kontejnery na tříděný odpad – papír, plasty, hliník, sklo. Pravidelně pořádáme sběrové akce. Jsme zapojeni do Recyklohraní. Pravidelně se dozvídáme i nové informace z této oblasti.   A právě...

1a 0

Vycházka do Pilského údolí

V rámci zdravotní výchovy se děti věnují zdravému životnímu stylu, k němuž patří nejen zdravá výživa a správné stravovací návyky, ale také pohybové aktivity a sport. Žáci 6. a 7. ročníku využili mrazivého zimního počasí k romantické...